เข้าสู่บทเรียนออนไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

คลิกดูวิดีโอแนะนำการใช้งานบทเรียน
คลิกดูวิดีโอ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูดอกเอี้ยง จันเสนา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562

update ข่าว : 31/08/2021 12:00:00 เข้าดูล่าสุด : 13/07/2024 02:46:49 จำนวนคนดู : 588

คลิกดูรายละเอียด   
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูดอกเอี้ยง จันเสนา
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบ 5E และเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีที่พิมพ์ : ปีการศึกษา 2563

update ข่าว : 31/08/2021 12:00:00 เข้าดูล่าสุด : 13/07/2024 02:32:43 จำนวนคนดู : 623

คลิกดูรายละเอียด   

เรื่องร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนออนไลน์ เรื่องร้อยละ เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบย่อยของแต่ละหน่วยย่อยการเรียน และบททดสอบหลังเรียน
คลิกเข้าสู่บทเรียน   
เรื่องปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนออนไลน์ เรื่องปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบย่อยของแต่ละหน่วยย่อยการเรียน และบททดสอบหลังเรียน
คลิกเข้าสู่บทเรียน