ข่าวประชาสัมพันธ์

...
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบ 5E และเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและความจุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัย : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีที่พิมพ์ : ปีการศึกษา 2563

คลิกไฟล์ PDF

update ข่าว : 31/08/2021 12:00:00 เข้าดูล่าสุด : 13/07/2024 02:32:43 จำนวนคนดู : 623

กลับหน้าหลัก