ข่าวประชาสัมพันธ์

...
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562

คลิกไฟล์ PDF

update ข่าว : 31/08/2021 12:00:00 เข้าดูล่าสุด : 13/07/2024 02:46:49 จำนวนคนดู : 588

กลับหน้าหลัก