ข่าวประชาสัมพันธ์

...
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูดอกเอี้ยง จันเสนา

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา กองการศึกษา เทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562

คลิกไฟล์ PDF

update ข่าว : 31/08/2021 12:00:00 เข้าดูล่าสุด : 19/06/2024 19:55:37 จำนวนคนดู : 544

กลับหน้าหลัก